Politica de confidenţialitate (GDPR)

Definiții

Datele cu caracter personal – orice informație privind o persoană fizică identificată sau identificabilă.
Prelucrare – orice operațiune sau set de operațiuni care se efectuează asupra datelor cu caracter personal sau seturi de date cu caracter personal.
Persoană vizată – persoană fizică ale cărei date personale sunt prelucrate.

Principii de protecție a datelor

Ne angajăm să urmăm următoarele principii de protecție și prelucrare a datelor cu caracter personal:

 • Procesarea este legală, corectă, transparentă. Activitățile noastre de prelucrare au motive legale. Vă vom furniza informații privind prelucrarea la cerere.
 • Procesarea este limitată că scop. Activitățile noastre de procesare corespund scopului pentru care au fost colectate datele personale.
 • Procesarea se face cu date minime. Colectăm și procesam doar cantitatea minimă de date personale necesare pentru orice scop.
 • Prelucrarea este limitată pe o perioadă de 5 ani. Nu vom stoca datele cu caracter personal pentru o perioadă mai mare decât este necesar.
 • Vom face tot posibilul pentru a asigura acuratețea datelor.
 • Vom face tot posibilul pentru a asigura integritatea și confidențialitatea datelor.

Drepturile persoanelor vizate

Înainte de orice prelucrare a datelor cu caracter personal, persoana vizată trebuie să fie informată cu privire la drepturile sale, respectiv:

 • dreptul de a avea acces la date: persoana vizată poate solicita să i se comunice categoriile de date cu caracter personal care sunt prelucrate, scopul în care are loc prelucrarea, destinatarii cărora le-au fost sau vor fi comunicate, perioada pentru care se preconizează că vor fi stocate sau, dacă acest lucru nu este posibil, criteriile utilizate
 • pentru a stabili această perioadă; existența unui proces decizional automatizat incluzând crearea de profiluri;
 • dreptul de a solicita rectificarea datelor: în situatia în care există erori cu privire la datele care sunt prelucrate, persoana vizată are posibilitatea de a solicita corectarea sau completarea lor.
 • dreptul de a solicita restricționarea prelucrării datelor: părțile au dreptul de a solicita restricționarea prelucrării datelor în următoarele situații:
  • se contestă exactitatea datelor, pentru o perioadă care permite să se verifice exactitatea datelor;
  • prelucrarea este ilegală, dar vă opuneți ștergerii datelor cu caracter personal, solicitând în schimb restricționarea utilizării lor;
  • dacă părțile nu mai au nevoie de datele cu caracter personal în scopul prelucrării, dar sunt solicitate pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță;
  • dacă părțile s-au opus prelucrării pentru intervalul de timp în care se verifică dacă drepturile legitime ale operatorului prevalează asupra drepturilor persoanei vizate;
 • dreptul de a solicita ștergerea datelor: părțile pot solicita ștergerea datelor prelucrate, dacă datele nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate sau prelucrate sau dacă s-a exercitat dreptul de opunere la prelucrarea datelor și nu există motive legitime care să prevaleze în ceea ce privește prelucrarea; datele cu caracter personal au fost prelucrate ilegal; datele cu caracter personal trebuie șterse pentru respectarea unei obligații legale; datele cu caracter personal au fost colectate în legatură cu oferirea de servicii ale societății informaționale;
 • dreptul de a solicita transferul datelor (portabilitatea datelor): se poate solicita transferul datelor către un alt operator dacă prelucrarea are la bază consimțământul și prelucrarea este una automată;
 • dreptul de a se opune prelucrării: Părțile au dreptul de a se opune în orice moment prelucrării datelor în scop de marketing direct, în acest caz datele vor fi șterse;
 • dreptul de a se opune deciziilor automate bazate exclusiv pe prelucrarea automată, inclusiv profilare;
 • dreptul de a fi informat în cazul în care datele sale sunt transferate în țări terțe;
 • dreptul de a sesiza Autoritatea de Supraveghere cu privire la neregulile sesizate în procesarea datelor cu caracter personal și după caz, de a sesiza instanțele de judecată;

Ce date personale colectăm

 • Informații pe care ni le-ați furnizat prin înscrierea pe site
 • Numele, prenumele, CNP-ul, adresa de facturare, numărul de telefon, adresa de e-mail, etc.

Cum folosim datele dumneavoastră personale

Folosim datele dumneavoastră personale pentru:

 • înregistrare
 • identificare
 • scopuri de facturare

Pe baza unui interes legitim, procesăm datele personale pentru următoarele scopuri:

 • gestionarea și analiza bazei de date

Cu acordul dumneavoastră vom procesa datele dvs. personale în următoarele scopuri:

 • pentru a vă trimite buletine informative;

Procesam datele dumneavoastră personale pentru a îndeplini obligațiile care decurg din lege. Salvăm informațiile dumneavoastră de facturare atât timp cât este necesar în scopuri contabile sau alte obligații care decurg din termene legale, dar nu mai mult de 5 ani.

Cine altcineva are acces la datele personale

Nu vom dezvălui datele dumneavoastră personale terților sau instituțiilor publice decât atunci când suntem obligați din punct de vedere legal să facem acest lucru.

Cum securizăm datele dumneavoastră

Facem tot posibilul pentru a păstra datele personale în siguranță. Utilizăm protocoale sigure pentru comunicare și transfer de date (cum ar fi HTTPS). Folosim anonimizarea și pseudonimizarea acolo unde este potrivit. Monitorizăm sistemele noastre pentru posibile vulnerabilități și atacuri.

Ne angajăm să notificam autoritățile competente privind încălcările protecției datelor. De asemenea, vă vom anunța dacă există o amenințare la adresa drepturilor sau intereselor dumneavoastră. Vom face tot ce putem în mod rezonabil pentru a preveni încălcarea securității și pentru a asista autoritățile în cazul în care vor apărea încălcări.

Daca aveți un cont pe site, este obligația dumneavoastră să păstrați secrete credențialele.