Cum devin membru

Cum devin membru

Înscrierea în Societatea Română de Gastroenterologie și Hepatologie se face prin completarea formularului de înscriere şi achitarea taxei de membru pentru anul 2019.

Categorii de membri

Conform Statutului Societăţii Române de Gastroenterologie şi Hepatologie, membrii Societății pot fi titulari, asociaţi sau onorifici.

Membrii titulari

Membrii titulari ai Societăţii Române de Gastroenterologie şi Hepatologie pot deveni următoarele persoane:

a) Orice medic român sau străin care are titlul de medic specialist sau medic primar de gastroenterologie şi hepatologie dovedit printr-o diplomă valabilă în România şi care lucrează efectiv în specialitate.
b) Medicii de altă specialitate care au competenţă de gastroenterologie şi hepatologie.
c) Chirurgii cu specialitate de chirurgie generală.
d) Orice alt specialist care prin activitatea pe care o are este implicat în problematica de diagnostic şi tratament gastroenterologie: radiologie, ecografie abdominală, endoscopie digestivă, imunologie, internişti, terapeuţi intensivi, oncologi etc.
e) Rezidenţii în specialitatea de gastroenterologie.

Membrii asociaţi

Membrii asociaţi ai Societăţii Române de Gastroenterologie şi Hepatologie pot deveni medici şi alte cadre didactice care sunt membrii titulari ai unei societăţi profesionale şi care doresc să fie membrii ai Societăţii Române de Gastroenterologie şi Hepatologie.

Membrii onorifici

Membrii onorifici sunt persoanele din ţară sau străinătate care prin activitatea lor au
adus o contribuţie semnificativă în dezvoltarea gastroenterologiei şi hepatologiei româneşti sau internaţionale.

Modalităţile şi condiţiile de a deveni membru al Societăţii Române de Gastroenterologie şi Hepatologie

Membrii titulari

Persoanele care doresc să devină membrii Societăţii Române de Gastroenterologie şi Hepatologie trebuie să completeze un formular cerere din care să reiasă că au obţinut specialitatea sau competenţa de gastroenterologie sau hepatologie, sau că lucrează în specialitate şi să prezinte actul prin care se conferă specialitatea sau competenţa, locul de muncă şi data la care acesta a fost eliberat. În acelaşi formular trebuie să specifice că a luat la cunoştinţă de statutul societăţii şi se obligă să-l respecte şi să plătească cotizaţia anual. Fiecare candidat trebuie să aibă o recomandare a unui membru al comitetului Societăţii. Formularul astfel completat se trimite la Secretarul Societăţii Române de Gastroenterologie şi Hepatologie care, împreună cu preşedintele aprobă înscrierea în rândul membrilor Societăţii a petentului respectiv.

Membrii asociaţi

Persoanele care doresc să devină membri asociaţi trebuie să completeze un formular asemănător cu aceleaşi date cu cel al membrilor titulari, indicând în plus Societatea la care sunt membrii titulari.

Membrii onorifici

Membrii onorifici devin specialiştii din ţară şi străinătate care sunt aleşi prin vot de Comitetul Societăţii, la propunerea a cel puţin 3 membrii din Comitetul Societăţii.